0
0

تشک رویال

نکات کلیدی در ارتباط با خواب در فصل گرما آپدیت 1398

با گرم شدن تدریجی هوا و نزدیک شدن به فصل بهار و تابستان گرمای هوا شدت می گیرد که بعضی از خانواده ها به دلیل تعطیل شدن مدرسه ها تعطیلات تابستانی بعضی از خانواده ها به مسافرت و تفریحات می پردازند . ولی زمانی که درباره خواب صبحت می شود بعضی از افراد گرمای تابستان غیر قابل تحمل می شود شابد در زمستان در موقع خواب به آسانی می توان دمای اتاق را بالا برد و گرم شود ، در تابستان کمی سختر از زمستان است که هوای اتاق را متعدل و خنک شود . بهتر است که در فصل گرما یا همان تابستان از البسه نخی و ملحفه نخی استفاده شود که خنک تر و گرمایی زیادی تولید نمی کند .

شاید بگویید که در فصل تابستان که هوا گرم است با استفاده از کولر هوای خانه را خنک کرد و از گرما کاسته شود باید توجه کرد که کولر ضرری برای انسان ندارد ولی باید این را در نظر بگیریم که خواب یک درجه مخصوص دارد که خوابی راحت داشته باشیم و درجه را باید رعایت کنیم .

  • سعی کنید که در طی روز پرده های اتاق خواب را بسته نگه داریم که مانع گرما شود که در موقع خواب اتاق هوای خنک تری را داشته باشیم.
  • از مصرف غذا های تند یا دارای ادویه زیادی است اجتنای کنیم که دچار گرمای بدن می شود .
  • از فعالیت های زیاد پیش از خواب بپرهیزید .
  • از لباس نخی بیشتر استفاده کنیم .
  • در طی روز از آب زیاد مصرف کنیم تا با تعریق بدن درجه حرارت را پایین بیاریم .
  • در موقع خواب از ملحفه نخی و روبالشتی نخی استفاده کنیم .
  • در صورت داشتن کولر گازی درجه را بین18  تا 20 قراردهیم که هوای خنک و دلپذیر تر ایجاد کند .
تماس با کارشناس