0
0

تشک رویال

دلیل های گردن درد و پیشگیری از آن آپدیت سال 98

خواب یک نیاز مهم است که بعد از یک روز کاری بسیار با اهمیت است که حکم ریکاوری بدن به حساب می آید . نحوه خواب مهم است که بر روی تمام عضلات و اعضای بدن تاثیر گذار است .عضلات بدن در هنگام خواب در وضعیت استراحت قرار می گیرد.که در شروع صبح یک روز پر انرژی را شروع کند . یکی از عظلات که در هنگام خواب باید استراحت کافی داشته باشد عضلات گردن است . بعضی از مشکلات در گردن به دلیل سن و مشکلات استخوانی می باشد اما بسیاری از گردن درد ها به دلیل بد خوابیدن و نوع عادت خواب بو نحوه خواب است که عامل اصلی گرفتگی عضلات گردن می شود . و اگر بد بخوابیم یا بالش مان مناسب نباشد وقتی که صبح از خواب بیدار می شویم تکان دادن سرمان بسیار سخت و دردی بسیار را همراه دارد که این درد در گاهی اوقات به نواحی شانه ها و دست ها و کمر هم سرایت می کند که منجر به بی حسی می شود که ناخوشایند است .

در بعضی از مواقع خواب این گرفتگی گردن به خاطر ارتفاع بالش است یا به سفت بودن بالش یا خیلی نرم بودنش است که دچار این عارضه می شویم . نحوه خوابیدن ، نقش مهمی در گردن درد شما خواهد بود که در صورتی که عادات بد مان را اصلاح کنیم علاوه بر خواب بلکه روز بهتری هم خواهیم داشت . اگر بالش شما مناسب نباشد تاثیر بسیاری بر روی کمر و گردن شما خواهد داشت . دراین حالت فشار های زیادی وارد می شود که دچار کوفتگی و گرفتگی عضلات بدن می شود که بسیار دردناک است . اگر دیدید که به کمر و گردن تان فشار میآید می بایست به یک سمت قرار بگیرید و بخوابید .

برای خواب راحت و بدون استرس بهتر ذاست که به پشت بخوابیم که در این حالت ستون فقرات و عظلات گردن در حالت راحت تری قرار می گیرد که یک خواب راحتری نسبت به عادت خواب خود دارید اگر دید موقعیت این خواب در برخی از افراد نا خوشایند است . برای رفع این نا خوشایندی با استفاده از بالش کوچک زیر بازوها استفاده کرد که فشار نسبت به گردن وارد شود .

تماس با کارشناس