0
0

تشک رویال

تنظیم خواب برای کودکان و نوجوانان

بهتر است که عادات سالم خواب را به بچه های مدرسه را یاد بدهیم زیرا که در این سن و سال آن ها دوست دارند که در بین صحبت شما نظر خود را داشته باشند . یک راه حل مناسب این است که تایم خواب آن اهمیت داده شود که آن ها بدنشان به وجود فعالیت های زیاد در کودکان حتما بدن آن ها ضعیف بوده نیاز بدن آن ها به 9 الی 12 ساعت خواب در شب دارند که انرژی که در طول روز مصرف کردند ریکاوری شود . می توانید برای تنظیم تایم خواب می توانید از سیستم های تشویقی استفاده کرد که کارمان را راحت تر می کند و باعث تربیت دریت و صحیح کودکان در خواب می شود که در روزشان بسیار تاثیر گذار است .

توصیه می شود که کودکان در حال رشد هستند برای قبل از خواب برایشان برنامه های همچون قصه خوانی طراحی کنیم و برنامه ریزی کنیم که هر شب به آن توجه داشته باشیم که کودکان درک می کنند که بعد از قصه مرحله ای در پیش دارند که خواب است . نکته ای که حائز اهمیت است که بر اساس فعالیت ها آرام آرام و به تدریج به قطع کردن بازی با گوشی و یا کامپیوتر و قطع کردن دیدن فیلم و یا تلویزیون است که باید حفظ شود . شاید برای بعضی از والدین برای تنظیم خواب کودکان موجب مشکلاتی شوند که باید با تلاش خودشان آن ها رو حل کنند که روتین و تنظیم کردن خواب برای کودکان بسیار ضروری است و باید توجه خاصی داشته باشند .

با بزرگ تر شدن کودکان بیشتر تمایل دارند که دیر تر بخوابند و باید والدین این ادیر خوابیدن را کنترل کنند که دچار در بعد ها نشوند و روند سالم خواب را حفظ کنند و تا با این حفظ کردن تایم خواب کودکان ، راحت تر به خواب روند و دچار مشکل نشوند و نکته ای که بسیار مهم است استفاده از لوازم الکترونیکی قبل از خواب است که تاثیر بسزایی را دارا است که به کودکان صدمه می زند و این صدمات باعث می شود که در بدن نوعی هورمون به نام ملاتونین کاهش یافته که یکی از مهم ترین عوامل چرخه خواب است که در بدن پایین می آورد .

بیشتر افرادی که دچار خواب آلودگی می شودند یعنی این که سطح ملاتونین در بدن هایشان به حداکثرشان رساند که به خواب می روند . مطالعات نشان داده است که در اتاق کودکانی که لوازم الکتریکی دارند موجب افسرودگی بیشتر و باعث کاهش تمرکز می شود که تنها با دیدن نیم ساعت  تماشای تلویزیون قبل از خواب کافیست که 2 ساعت بیشتر کودک را بیدار نگه دارد و تغایم خواب به هم بریزد .

تماس با کارشناس