0
0

خدمات و گارانتی

نویسنده: مدیریت سایت 25 مهر 1400

 

 • نوع تشک را متناسب با وضعیت فزیکی بدن خود انتخاب نمائید.
 • از قرار دادن تشک در مقابل نور مستقیم خورشید خودداری نمائید.
 • تشک را از وسایل گرما زا دور نگه دارید.
 • جهت خشک کردن تشک از سشوار یا هوای آزاد استفاده نمائید.
 • هر دو ماه یکبار تشک را پشت و رو و سر و ته نمائید.
 • از قرار دادن اشیا سنگین تیز و برنده بر روی تشک خود داری نمائید.
 • تشک را در سطوح هموار و خشک نگه دارید.

 

 • این تشک از نظر موارد اولیه و ساخت تضمین شده و چنانچه در مدت گارانتی دچار هرگونه ایرادی شود این شرکت ضمانت می نماید در محل کارخانه اصلاح نموده و عینا بدون دریافت هرگونه هزینه به مشتری عودت نماید .
 • تعویض تشک تنها در مواردی امکان پذیر است که تشک غیر قابل تعمیر باشد.
 • این کارت با مهر و امضا و فاکتور فروش معتبر می باشد لذا در حفظ و نگهداری فاکتور و کارت ضمانت دقت نمائید.
 • لطفا جهت استفاده از ضمانت نامه با فروشگاه خود تماس بگیرید.
 • ارئه کارت ضمانت با مهر فروشگاه الزامی است.

 

 • آسیب دیدگی به دلیل حمل و نقل و جابجایی نادرست
 • آسیب دیدگی فنرها که ناشی از فشار اشیا سنگین باشد
 • پاره شدن رویه تشک در اثر برخورد با  اشیا تیز و برنده
 • قرار دادن وسایل گرمازا مانند اتو و غیره بر روی تشک
 • نداشتن فاکتور خرید و ضمانت نامه